facebook tracking
Minna Valtari

Minna Valtari

Chairman of the Board, Strategist & Founder

Someco Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Minna Valtaria ajaa halu saada muutosta aikaiseksi. Minna on intohimoinen sosiaalisen median hyödyntämisen puolestapuhuja ja hänelle parhaimpia hetkiä ovat ne, kun hän onnistuu vakuuttamaan skeptikot siitä, että sosiaaliseen mediaan kannattaa ja pitää panostaa.

Digitaalisuus muuttaa ihmisiä ja yrityksiä

Päätös lähteä yrittäjäksi vaatii uskallusta ja halua kokeilla uutta. Vuonna 2010 Minna opiskeli New Yorkissa ja koki oman valaistumisen hetkensä. Hän huomasi, miten Suomessa ollaan vielä lapsenkengissä sosiaalisen median käytössä niin markkinoinnissa kuin  viestinnässäkin. Maapallon toisella puolella esimerkiksi Twitteriä hyödynnettiin jo aivan eri tavalla ja saavutetut tulokset puhuivat puolestaan. Viestintä oli murrosvaiheessa, josta ei ollut paluuta vanhaan.

Digitaalisuus muuttaa ihmisten tapoja toimia. Nuoremmalle sukupolvelle sosiaalinen media on jo osa arkipäivää ja työnkuvaa. Viestinnällistä työskentelytapaa ei kyseenalaisteta, eikä näin ollen sosiaalisen median tärkeyttä tarvitse jatkossa enää korostaa samalla voimalla.

New Yorkista Minna sai kipinän sosiaaliseen mediaan ja hän alkoi Suomessa toteuttaa koulutuksia sekä workshoppeja sosiaalisen median käytöstä. Vuonna 2012 Minnalla oli jo kädet täynnä töitä ja hän perusti yhdessä Antti Laineen ja Teemu Malisen kanssa Someco Oy:n. Yksinyrittäjänä Minnan tavoitteena oli ollut työllistää itsensä, mutta pian uusi yritys alkoi rekrytoida konsultteja ja sisällöntuottajia.

Minnan mielestä sisältömarkkinointia ei voi eikä kannata kokonaan ulkoistaa. Somecon tehtävä on sparrata yrityksiä muutosprosessissa, tukea markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoita luomaan yritykselle tapaa toimia sosiaalisessa mediassa sekä rohkaista asiantuntijoita ja johtoa toimimaan itsenäisesti sosiaalisessa mediassa. Tällöin saadaan aikaiseksi pysyvää ja aktiivista toimintaa, joka juontaa yrityksestä itsestään. Ulkopuolinen toimija ei voi tehdä kaikkea puolesta, mutta voi tukea uudistumisessa ja strategiatyössä.

Nykyään Someco toimii Turussa ja Helsingissä. Somecon asiantuntijat pitävät osaamisestaan huolta, ja tiimin tavoitteena on olla Suomen asiantuntevin. Ahkera ja säännöllinen kouluttautuminen, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa sekä erikoistuminen hiovat osaamisen huippuunsa.

Sosiaalinen media osaksi yritystoimintaa

“Suutarin lapsella tulee olla kengät.” Minna uskoo jatkuvaan itsensä sekä yrityksen kehittämiseen. Minnan vahvuuksia ovat erityisesti johtoryhmävalmennukset sekä sisältö- ja kanavastrategiat. Hän myös luonnollisesti vastaa Somecon kehittämisestä. Sosiaalista mediaa hyödynnetään paljon niin Somecon sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä ja asiantuntijoiden aktiivisuus on tärkeää. Minna kannustaakin tiimiään testaamaan erilaisia mahdollisuuksia kommunikoida esimerkiksi Turun ja Helsingin toimistojen välillä: “Vain kokeilemalla itse osaamme kertoa mahdollisuuksista ja kokemuksista myös muille.”

Teknologian kehitys on Minnan mielenkiinnon kohteena ja erityisesti uudet ohjelmistot sekä sovellukset kiehtovat häntä. Minnan visuaalisuus näkyy innostuksena sisustukseen, ja vapaa-ajalla hän rentoutuu purjehtimalla sekä laittamalla ruokaa. Purjehdus ja luonnon keskellä oleminen auttaa irtautumaan sosiaalisen median nopeasta tahdista.

Viestintää sosiaalisessa mediassa ei opita yhdessä yössä

Koska sosiaalinen media on tullut jäädäkseen, tarkoittaa se myös pakollista asenteiden muutosta yrityksissä. Sosiaalisessa mediassa ääni ja valta ovat asiakkailla. Sosiaalisen median kanavien reaaliaikaisuus, saavutettavuus sekä näistä johtuva nopea tahti toimivat parhaimmillaan yrityksen hyväksi, mutta on jo ollut tapauksia, joissa yrityksen valmistautumattomuus on johtanut kriisitilanteisiin.

Minna painottaakin kouluttautumisen ja sisältömarkkinoinnin ketterän kehittämisen tärkeyttä osana yritysten strategista markkinointiviestintää. Tavoitteena on saavuttaa pysyviä muutoksia yritysten viestinnässä ja tähän muutokseen Minna haluaa jättää kädenjälkensä. Seuraavaksi Minnan agendalla on Somecon toiminnan kehittäminen yhä paremmin vastaamaan asiakkaiden kehitystarpeita sekä yrityksen kasvun hallitseminen.

Yksin toimimalla pääsee tiettyyn pisteeseen, mutta parhaaseen saavutukseen tarvitaan osaavaa ja kehittyvää tiimiä sekä hyviä yhteistyökumppaneita.

minna.valtari@someco.fi

040 576 3206

Teamtailor

Työnantajamielikuva / Employer Branding Teamtailorilta